En bättre framtid

Vårt behov av en bättre framtid har aldrig varit tydligare. De krav vi möter från samhället, våra kunder, våra anställda, våra ägare och inte minst den yngre generationen ökar mer och mer.

Långsiktigt hållbara lösningar och goda prestationer inom miljö, socialt ansvarstagande och etik är mer och mer avgörande och i stort sett alla företag har därför ett stigande intresse av detta.

Processpumpar lägger stor vikt vid hållbarhet, för dig som kund och för samhället i stort. Därför arbetar vi med FN:s hållbarhetsmål och vi arbetar nu enligt ISO 26000 som handlar om socialt ansvarstagande, där hållbar utveckling ingår.

Här kan du läsa mer om vårt pågående arbete och följa med på vår spännande resa!

 
 

      Vi finns här för dig!

  • Förfrågningar
  • Tekniska frågor
  • Beställningar
  • Service