Healsafe Interiör

Nyhetsbrev NOVEMBER 2023

 

Franz James - PhD, filosofie doktor i design

Under hösten har vår grundare Franz James disputerat vid HDK-Valand (Högskolan för konst och design) vid Göteborgs Universitet om hur design av interiör kan påverka klienters och patienters välbefinnande inom tvångsvård.

Franz har utvecklat en designforskningsmetod, ”Sketch and Talk”, för att komma närmare människors upplevelser av den fysiska miljön.

Han använder ett skissblock under samtalet i stället för kamera och/eller intervjuformulär. Dessutom sker mötena alltid i klientens eget rum i stället för i ett mötesrum eller allrum. Franz sitter för det mesta på golvet och skissar eftersom en stol ofta skulle innebära att han hamnar högre upp i förhållande till deltagaren. ”Det handlar om att vara medmänniska i mötet, särskilt när det sker inom någons privata sfär”.

Det som tydligt framkommit i Franz forskning är att inredningsdesign och arkitektur måste skapas inifrån och ut, inifrån patientens/klientens rum och utåt. Inte tvärtom, från fasad och entré och in till enskilda rum. Dessutom menar Franz att ”Man kan inte designa miljöer för tvångsvård bara utifrån en uppdragsbeskrivning. Man måste vara på plats och man behöver ”låna” människors levda erfarenheter”.

Vi på Healsafe Interiör är stolta över Franz bidrag till forskningen och är förhoppningsfulla att detta i framtiden ska leda till fler säkra OCH läkande miljöer inom tvångvården.

Mer finns att läsa i Franz James avhandling ”Sketch and Talk”  - se knappen nedan. (En svensk sammanfattning börjar på sid 163.)

 
 

Du har väl inte missat detta?

Behöver du produkt lite snabbare än vanligt så kan vi erbjuda ett specialsortiment med snabbare leveranstider jämfört med vårt bredare sortiment. Även detta sortiment är anpassat för att möta de mest krävande miljöerna, och vi står redo att vägleda dig genom dessa val, särskilt när tidspressen är hög, för att säkerställa att dina specifika behov och önskemål uppfylls på bästa sätt. Kontakta oss via telefon eller mail!

 

Ring 0706-78 54 00 eller maila till info@healsafeinterior.com och boka besök eller för frågor.