Kunskapsbrev om förändringsledning  |  APRIL {{General.CurrentYear}}

Vikten av förändringsledning 

I detta nummer: Vid digital transformation är det viktigt att vara tydlig med vilka effekter som förändringen förväntas uppnå, ena bilden kring behoven och vad som behöver åstadkommas, för att nå digitaliseringsinitiativets fulla potential.

Vi berör även att dagens tillitsbaserade arbetssätt innebär att HR-organisationen har fått en alltmer aktiv och naturlig roll vid verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt.

Frukostföreläsning 20/5: 
Värdeskapande organisation

Hur fortsätter organisationen vara relevant för medarbetare, kunder och övriga intressenter – kan det ske utan ett gemensamt ”varför”? Vilka vägval som organisationen än gör behöver vi nu mer än någonsin vara uthålliga i ambitionen att utvecklas för att säkra organisationens fortsatta framgång.

 

MER INFO OCH ANMÄLAN

Att lyckas med digital transformation

När en verksamhet eller organisation går in i ett förändringsprojekt, oavsett om den är digital eller inte, är det allra viktigaste att förklara för organisationen varför man gör förändringen, för att nå avsedd effekt med digitaliseringsprojektet.

 

LÄS MER

HR – en naturlig partner i förändringen

I många av dagens organisationer handlar HR-funktionens arbete i allt högre utsträckning om att verka för och implementera ett mer tillitsbaserat arbetssätt. Denna utveckling innebär att HR blir en naturlig partner i förändringsarbetet då man bland annat arbetar med frågor inom organisationskultur och värderingar.

 

LÄS MER

Bli en bättre chef inom förändringsledning

Det nya arbetslivet är föränderligt, men en sak är konstant: osäkerheten. Så hur gör man för att leda i en förändring, när man egentligen inte ens vet hur tidsplanen ser ut? Experter och förändringsledare på Prové guidar när Simployer släpper sin rapport som tar helhetsgrepp kring arbetsplatsen och dess nya förutsättningar.

 

LÄS MER

Utsikten

Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig i HR-frågor och digital transformation. Vi blir inspirerade av ai-artikeln från World Economic Forum för en djupare kunskapsinhämtning:


A I  - A R T I K E L :

Affärens digitala transformation

Ta del av strategiska insikter och kontextuell intelligens från World Economic Forum.

Utforska och övervaka frågorna och krafterna som driver transformationsförändringar över ekonomier, industrier och globala frågor.

 

TILL AI-ARTIKELN


P O D D T I P S :

En podd om morgondagens organisationer

Världen förändras och blir alltmer komplex. Ett Agilt tankesätt kan hjälpa oss att anpassa oss till en föränderlig kontext. Hur gör vi det i praktiken? Kan HR (och ledare) bidra till den nya generationens organisationer? Kan vi driva utvecklingen och hur skall processerna se ut i framtiden? I varje avsnitt gästas programledaren Frida Mangen av intressanta personer inom området som hon hoppas kan hjälpa henne att hitta svaren och pusselbitarna.

TILL PODDEN 

I N S I K T E N
 

Boktips:
I Chilla - Din guide till framtidens ledarskap presenterar personalvetaren, ledarskapscoachen, affärsutvecklaren och tidigare HR-direktören Anna Sanderoth Vilkas hur du som ledare skapar framgång och en välmående organisation. I bokens fyra delar går Anna på ett pedagogiskt och personligt sätt igenom de delar av pusslet som framtidens ledare behöver känna till och bemästra: den hållbara människan, framtidens företag, modernt ledarskap och aktivt medarbetarskap.

Det här kunskapsbrevet skickas till dig då du har varit i kontakt med Prové eller att innehållet kan vara relevant för din arbetsroll. Om du inte vill ha fler kunskapsbrev från Prové avanmäler du dig här.

Läs gärna vår fullständiga integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter här.