ProvéEffekten #6  |  MAJ 2024: Agil affärsplan driver förändring

Agil affärsplan och vikten av omvärldsanalys

Allt fler företag och organisationer väljer nu att anamma det agila arbetssättet även vid sitt affärsplanearbete. Vi ser att det finns ett behov av att snabbare kunna agera på nya kundkrav och att anpassa verksamhetens utveckling till en framtid som är svår att förutspå. 

Framtiden kommer visserligen alltid vara oviss tills den inträffat, men genom omvärldsanalys kan vi ta oss närmre den troliga utvecklingen av framtiden, snarare än att nöja oss med den möjliga utvecklingen och därmed navigera snabbare och i rätt riktning.

Närma er den troliga utvecklingen

Det kan vara svårt att sortera och förstå betydelsen av förändringar i beteenden, tekniker och trender och vilken påverkan det har för oss och för den organisation vi verkar i. Omvärldsanalys är en metod för att skapa förståelse och sammanhang för den värld vi lever i.

 

LÄS MER

Agil affärsplan driver förändring

Traditionellt affärsplanearbete, vilket vanligtvis innebär planer över 3–5 år, bottnar ofta i en ambition att ha kontroll och förmåga att vara förutseende. Men planer som löper över flera år kan dessvärre ha helt motsatt effekt, och innebära en falsk känsla av förutsägbarhet.

 

LÄS MER

Kom igång med omvärldsanalys

Omvärldsanalys bör vara ett kontinuerligt arbete då omvärlden vi lever i snabbt kan förändras. Den tjänst eller produkt som kunden efterfrågar idag kanske måste uppfylla ett lite annat, eller till och med ett helt nytt behov imorgon.

 

LÄS MER

 

Utsikten

Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig i den agila världen och arbetssätt för omvärldsanalys:


T I P S :

Trender som påverkar det kommunala uppdraget

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR erbjuder konkreta stöd, dels exempel på hur kommuner har organiserat sin omvärldsbevakning och dels en omvärldsanalys för spaning och planering.

LÄS MER


R A P P O R T :

Alla vill vara agila, men få vet vad det innebär

Att arbeta agilt har de senaste åren blivit mer vanligt. Men en undersökning från IDC framtagen på uppdrag av ServiceNow, visar att få verksamheter än så länge lever upp till arbetssättets definition.

LADDA NER RAPPORTEN 

I N S I K T E N

 

"The goal is not to be perfect by the end. The goal is to be better today."

Simon Sinek

Det här kunskapsbrevet skickas till dig då du har varit i kontakt med Prové eller att innehållet kan vara relevant för din arbetsroll. Om du inte vill ha fler kunskapsbrev från Prové avanmäler du dig här.

Läs gärna vår fullständiga integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter här.