ProvéEffekten #11  |  NOV {{General.CurrentYear}}: Innovation och värdeskapande

Sikta mot framtiden med innovation och värdeskapande

Förändringshastigheten i vår tid och det ständigt skiftande landskapet vi navigerar i har blivit en central del i vår verklighet. Vi lever i en tid där gamla normer utmanas och där verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn, står inför en gemensam fråga: Hur överlever och utvecklas vi i denna snabbrörliga värld? Svaret ligger i förmågan att tänka innovativt och förnya sig. 

Den centrala drivkraften bakom innovation och förnyelse är människan. Det är människor som samarbetar och säkerställer en hållbar framtid. Detta kräver utveckling av förändringsledarskapet. 

7 steg till innovation och värdeskapande

I en tid när traditionella tillvägagångssätt inte längre räcker till, måste vi tänka utanför boxen och söka efter nya möjligheter, arbetssätt och lösningar.

Vi utforskar 7 steg till innovation, som inte bara kan hjälpa oss att övervinna utmaningar, utan också möjliggör att vi kan göra mer med mindre resurser.

 

LÄS MER

Kundfokuserad  framtidsinriktad innovation

Genom att använda metoder som tjänstedesign och aktivt engagera användare och intressenter kan företag utveckla produkter och tjänster som inte bara uppfyller de aktuella behoven utan även är rustade för att möta de framtida kraven.

 

LÄS MER

Fusionen av kreativitet, samverkan och mindset 

Prové tillsammans GöteborgsOperan, Visual Arena och Kungsbacka kommun bjöd den 19 oktober in till en inspirerande start på dagen som omfamnade förändring och förnyelse.

 

LÄS MER

 

Utsikten

Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig:


P O D D :

På spaning innovation

En podd från Vinnova. Varför pratar alla om AI och vad innebär egentligen cirkulär ekonomi? Hur hänger innovationer och samhällsutveckling ihop och vad är det som skapar hållbar utveckling på riktigt? Vågar vi ändra på system och regler för att underlätta innovation? Det är några av de frågor som Vinnovas podcast På spaning innovation samtalar om.

 

TILL PODDEN


A R T I K E L :

Att leda från framtiden 

Framsyn, eller framtidsanalys som det också kallas, handlar om att identifiera signaler och information och utifrån det förbereda sig för framtiden. Det kan handla om förändrade beteenden, nya affärsmodeller eller nya tjänster som i kombination med ny teknik skapar helt nya förutsättningar för hur vi till exempel bor, arbetar och transporterar oss i framtiden.

 

TILL ARTIKEL

I N S I K T E N

Prové tipsar om

The Medici Effect av Frans Johansson, Teresa Amabile

"The Medici Effect" utforskar hur innovation uppstår när olika discipliner, kulturer och idéer korsbefruktar varandra. Författarna betonar vikten av att söka Intersection Points, platser eller situationer där olika tankesätt möts och skapar innovation. Boken uppmuntrar läsare att aktivt främja dessa möten för att generera nyskapande idéer och lösningar.

Det här kunskapsbrevet skickas till dig då du har varit i kontakt med Prové eller att innehållet kan vara relevant för din arbetsroll. Om du inte vill ha fler nyheter från Prové avanmäler du dig här.

Läs gärna vår fullständiga integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter här.