ProvéEffekten #7  |  OKTOBER 2024: Hämta hem effekterna

Hämta hem effekterna

I detta nummer pratar vi om vikten av effekthemtagning. Att uppnå affärsnytta eller verksamhetsnytta är alltid på ett eller annat sätt målet med ett förändringsinitiativ.

Vi pratar även om det nya normala. Nu behöver vi skapa tydlighet gällande arbetssätten. Det gäller även att förtydliga det som redan finns och hålla fast vid det grundläggande ledarskapet.

 

Säkerställ att effekterna hämtas hem

I den allt högre utvecklingstakt som råder är det viktigt att välja rätt förändringsinitiativ och sen driva dem på ett framgångsrikt sätt. En av utmaningarna i förändring är att ha förmågan att välja rätt bland olika handlingsalternativ. Effekthemtagning är verktyget som ger förmågan till medvetna val i utvecklingsarbetet och fokus på önskade effekter.

LÄS MER

 

Skapa effektiva team genom GDQ

Finns det outnyttjad kapacitet i arbetsgruppen som ni går miste om? Att skapa effektiva och välfungerade team som utvecklas i rätt riktning kan leda till nöjdare kunder, stigande försäljningssiffror och bättre leveranser. Det skapar ett större engagemang, ökad arbetsglädje och hämmar dessutom utmattningssymtom.

LÄS MER

 

 

Digitalt, fysiskt och digifysiskt?

Många organisationer och verksamheter har sedan starten av pandemin arbetat helt eller större delen digitalt och på distans – med möten, workshops, konferenser, eftermiddagsfikor och så vidare. Men vad händer när vi kan mötas fysiskt igen, efter att restriktionerna nu har lättat? 

LÄS MER

 

Utsikten

 Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig inom nya arbetssätt och GDQ:

 

K A R T L Ä G G N I N G   
O C H   A N A L Y S :

Förutsättningar för arbete hemifrån

Regeringen gav i december 2020 Myndigheten för arbetsmiljökunskap i
uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar för arbete hemifrån
under Coronapandemin. Trots att rapporten gavs ut i april 2021 och mycket har hänt sedan dess finns det mycket lärdomar att plocka.

 

LADDA NER RAPPORTEN


V I  T I P S A R  O M
P O D C A S T  :

Fråga Forskaren

I detta avsnitt av Fråga Forskaren möter Zorica och Johan forskaren Christian Jacobsson som är leg. psykolog och docent i psykologi samt universitetslektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

I ett arbetsliv som blir alltmer komplext, högspecialiserat och kunskapsintensivt blir det viktigt att kunna samarbeta i tvärfunktionella projekt och grupper. Varför är det viktigare än någonsin att som grupp förstå vilket uppdrag man har? Varför är det så viktigt att ta hand om sina kollegor och sitt team?

GÅ TILL PODCAST 

I N S I K T E N

Vi tipsar om boken
"Spelet utan slut" av Simon Sinek

Simon Sinek började se ändlösa spel överallt omkring oss. Han insåg snart att många av de svårigheter som företag och organisationer genomgår helt enkelt beror på att deras ledare agerade i tron att de spelade ett spel med klart definierat slut när de i själva verket deltog i ett spel utan slut. Sådana organisationer riskerar att hamna på efterkälken vad gäller innovation, gruppmoral och till sist resultat.

Det här kunskapsbrevet skickas till dig då du har varit i kontakt med Prové eller att innehållet kan vara relevant för din arbetsroll. Om du inte vill ha fler kunskapsbrev från Prové avanmäler du dig här.

Läs gärna vår fullständiga integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter här.