Utbildningsinformation från ett av Sveriges ledande utvecklingsföretag inom Underhåll och Asset Management

 

Vårsol, värme, längre dagar och ljusare kvällar...

... det är lätt att vara tacksam för lite. Tänk om vi kunde addera möjligheten att uppmana alla parter om att respektera krigets lagar till vår tacksamhetslista. Att humanitär hjälp måste komma fram, att civila ska skyddas och likaså livsnödvändiga samhällsfunktioner. Men vi har möjlighet att uppmana till att hjälpa - ingen kan göra allt men alla kan göra något. Har du ännu inte hittat ditt sätt att hjälpa rekommenderar vi dessa organisationer: UNHCR, Röda korset och UNICEF ♥

Trots att tankarna allt som oftast är i Ukraina måste vardagen och vår verksamhet här hemma fortsätta. Vi har ett fullspäckat vårschema och det märks att det finns en önskan till kompetensutveckling. Samtliga kurser för våren och hösten hittar du här!

Att effektivare och mer genomtänkta arbeten ger betydande besparingar är ingen hemlighet. Våra konsulter stöttar i underhåll av anläggningar och processer för att nå högre kapacitet, bättre verkningsgrader och problemfri drift. Ett axplock från våra konsulttjänster inom Underhåll presenteras längre ner. Du hittar samtliga tjänster här!

 

Nyheter i utbildningskatalogen:

Ekonomi & retorik för strategisk underhållsutveckling
25 april, Radisson Park Inn, Solna (Få platser kvar)

3 oktober, Radisson Park Inn, Solna (Platser kvar)

 

Grundläggande utbildning för mekaniker
25 april - 29 november, 7 delkurser med 1-2 utbildningstillfällen/månad (Platser kvar). Se intervju med Anders Herbertsson - Idhammar.

 

Logisk felsökning
4 april, Radisson Park Inn, Solna (Platser kvar)

 

Grundkurs Automation
30 maj, Radisson Park Inn, Solna (Platser kvar)

 

Axplock ur våra konsulttjänster Underhåll:

Reliability Centered Maintenance
ABC för det kostnadseffektiva underhållet

RCM - Riskbaserat underhåll på svenska - är en strukturerad metod för att prioritera och effektivisera verksamhetens underhållsinsatser. En RCM-analys är uppbyggd med 7 frågor som utgår ifrån en FMEA (felmodes- och effektanalys) och en riskvärdering av möjliga fel. För att få fram ett optimalt underhåll och utnyttja resurserna där de bäst behövs, utförs en riskvärdering av varje fel som kan inträffa.

Riskvärdering av felen skapas i en värderingsmatris, som hjälper användaren att välja rätt åtgärd. Matrisen skapas utifrån de förutsättningar som gäller på företaget där analysen sker. Varje fel värderas utifrån säkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och verkningsgrad. 

​​​​Idhammar hjälper er att införa RCM på ert företag med åtgärder som: utbildning, analysledning under pilotprojekt, utveckling av en RCM-metod anpassad till er organisation, projektledning vid införande av RCM-metodiken i företaget.

 

Livscykelkostnads kalkylering (LCC)
Inkludera underhåll och driftsäkerhet i investeringskalkylen

Att nyinvesteringar i maskiner och processutrustningar skall resultera i effektiva och driftsäkra utrustningar är en självklarhet. Ofta läggs stor möda ner på att konstruera och designa utrustning så produktionskraven kan mötas, men inte sällan missas driftsäkerhets- och underhållsaspekterna vid upphandlingen.

Anläggningen och utrustningen skall vara designad och konstruerad för driftsäkerhet och för att kunna underhållas på ett effektivt och riktigt sätt. Idhammar stödjer er i projektfasen och se till att underhållsaspekterna beaktas vid projektering och konstruktion. 

​​​​Vi kan hjälpa er att ta fram standarder och underlag för att underhållet i den nya anläggningen skall fungera från dag ett. Vidare kan vi utarbeta specifikationer för förebyggande underhåll, uppdatera underhållssystemet, verifiera dokumentationen, verifiera och registrera reservdelar etc.
 

 

Nyckeltal
What gets measured gets done

För att nå maximal effektivitet måste starkt fokus hållas på det som är värdeskapande i företaget. Resultaten av de gemensamma ansträngningarna måste mätas och följas upp. Alla förluster måste identifieras, följas upp och elimineras.

Vi börjar ofta vårt arbete med en översiktlig genomgång. Den inleds med att slå fast mål och strategier för verksamheten, vilket ger en identifiering av de kritiska framgångsfaktorer som leder till att målen nås. Utifrån dessa kan de viktigaste nyckeltalen identifieras och definieras. 

Därefter sker en fördjupning inom de områden som identifierats. I samband med denna tar vi ofta fram enkla verktyg för att fånga och analysera data. Implementeringen av nyckeltalen innefattar i många fall utbildning till berörda i organisationen.

 
 

På Idhammar arbetar vi för att möjliggöra våra kunders strävan mot en effektiv, störningsfri och hållbar verksamhet. Det gör vi genom utbildningar och konsulttjänster inom Underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar alltid till att få samtliga aktiviteter kopplade till anläggningarna att optimalt tjäna verksamhetens övergripande uppdrag.