HEALSAFE INTERIÖR

NYHETSBREV SEPTEMBER 2022

 

"CREATING HOPE THROUGH ACTION" - Skapa hopp genom handling

Nu har vi lämnat en varm och solig augusti bakom oss för att gå in i höstens första lite kyligare månad, september. Vi vill starta den här hösten med att uppmärksamma en viktig och betydelsefull dag.

Lördagen den 10/9 infaller ”Internationella suicidpreventiva dagen”.

En dag som instiftades i samarbete mellan International Association for Suicide Prevention (IASP) och Världshälsoorganisationen (WHO) år 2003.

Sedan dess har man på samma datum varje år arbetat för ökad medvetenhet och kunskap samt minskad stigmatisering kring suicid. Genom föreläsningar, utbildningar och folkbildning arbetar man aktivt för att sprida kunskap och minska suicid över hela världen.

Under åren 2021 - 2023 är temat för dagen ”Skapa hopp genom handling”. Ett fokus som vill visa på hur vi alla genom våra handlingar, små som stora, kan hjälpa dem i vår omgivning som kämpar med suicidtankar. Men också att betona vikten av att prioritera suicidpreventiva åtgärder internationellt, särskilt på de platser och länder där tillgången till mental vård och evidensbaserade insatser är låg.

 

SUICIDPREVENTION  - ”Att inte orka leva är inte samma sak som att inte vilja leva”

HealSafe Interiör vill bidra till arbetet med att öka medvetenhet och kunskap kring suicid för att på så sätt minska stigmatiseringen samt förbättra förutsättningar för bl a psykisk vård och kriminalvård.

Därför har vi valt att fokusera på begreppet ”Suicidprevention” i vårt 6:e inlägg i vår 10-års jubileumsserie.

”Nestorn i suicidforskning, Jan Beskow*, brukade säga att begreppet ”ta livet av sig” är mycket bättre än det vanliga ”självmord” som ofta används i dagligt tal. När han förklarade varför, förstår man att suicid varken är ett val, ett mord eller öde, utan en olyckshändelse - en psykisk olyckshändelse. Man kan se det som ett tillstånd där vägen ut ur ofattbara problem och oerhört plågsamma omständigheter inte ger några andra alternativ.”

Texten ovan är ett kort utdrag ur vår 6:e text. Texten i sin helhet finns som vanligt under fliken ”Anslagstavla” på vår hemsida.Läs den på hemsidan eller ladda ner. Dela gärna med er till t.ex. era kollegor.

”Anslagstavla” ligger även de andra viktiga begreppen som vi tidigare valt att skriva om.

 
 

STEG FÖR LIVET

I samband med ”Internationella suicidpreventiva dagen” anordnas aktiviteter över hela världen, bl.a. av vår samarbetspartner SPIV.  SPIV har tillsammans med Västra Götalandsregionen skapat en informationsfilm med titeln ”Steg för livet”. Filmen ger handfasta råd om hur vi kan identifiera, närma oss och hjälpa dem som bär på suicidtankar.

Se filmen här: https://stegforlivet.se/

Länkar till andra organisationer som anordnar föreläsningar, utbildningar och andra event hittar du under resp. organisation:  SPIV - IASP - SUICIDPREVENTIVA DAGEN - FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

 

LINKEDIN     FACEBOOK