ProvéEffekten #12  | APRIL {{General.CurrentYear}}: Hämta hem effekterna

Effekthemtagning som strategisk riktning

I en snabbrörlig utveckling är det avgörande att inte bara initiera förändringar, utan även säkerställa ett framgångsrikt genomförande. Effekthemtagning är en process för att vägleda och möjliggöra medvetna val och fokusera på önskade resultat i utvecklingsarbetet.

Guide till att hämta hem effekterna

Vi ger dig några användbara tips för effekthemtagning i utvecklingsarbete som sträcker sig från att starta tidigt till att utse en dedikerad och långsiktigt ansvarig. Ett strukturerat arbete med effekthemtagning innebär inte enbart att önskade effekter formuleras, utan också att de hämtas hem på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

 

TILL GUIDEN

Mätning och hemtagning av effekter

Förändringar som leder till verklig verksamhetsnytta kräver ett medvetet och genomtänkt tillvägagångssätt. En effektanalys tidigt i förändringsarbetet ger de viktiga svaren på varför förändringen ska genomföras och vad som behöver hanteras för att de önskade effekterna ska uppnås.

 


LÄS MER

Utsikten

Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig inom effekthemtagning och nyttorealisering:


F R Å N   V E R K L I G H E T EN :

Exempel på arbete med nyttorealisering

Att arbeta med nyttorealisering handlar om att förändringar och investeringar ska få avsedd effekt för invånarna, och att den verksamhetsutveckling som bedrivs utgår från ett behovsdrivet och värdebaserat arbetssätt. Sundsvalls kommun berättar för SKR, Sveriges kommuner och regioner, om sitt arbete med nyttorealisering för framgångsrik verksamhetsutveckling.

 

TILL FILMEN (SKR.SE)


F R Å N  D I G G :

Vägledning i
nyttorealisering

Den här vägledningen från DIGG, myndigheten för digital förvaltning, syftar till att vara ett konkret stöd till offentliga organisationer i sitt arbete med behovsdrivet och värdebaserat förändringsarbete, för att stärka förmågan att optimera och realisera nyttor.

 

LADDA NER

Det här kunskapsbrevet skickas till dig då du har varit i kontakt med Prové eller att innehållet kan vara relevant för din arbetsroll. Om du inte vill ha mer kunskap från Prové avanmäler du dig här.

Läs gärna vår fullständiga integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter här.